به این  جملات دقت کنید:

به دونفر بازنشسته جهت امورات نگهبانی نیازمندیم

به تعدادی بازنشسته جهت خرید مایحتاج منزل اعم از نان و سبزی و غیره نیاز فوری داریم

به تعدادی بازنشسته جهت نظافت محوطه برج فلان نیازمندیم

اینگونه جملات نشان ادبیات گروه خاص متمکنین بی درد جامعه ماست که هرروز در بنرها وپلاکارتهاو اعلامیه های نصب شده دراماکن عمومی شهرها مشاهده  می شود که جای تاسف و تامل دارد.

سوال از وجدانهای بیدار

چرا باید به بازنشستگان اینگونه اهانت شود؟

البته مشاغل نگهبانی و نظافت مقدس است ولی به چه قیمتی و به چه بهایی چرا اینگونه شغلها فقط و فقط از دیدگاه این گروه متمکن بی درد مشمول حال بازنشستگان است  ؟

از این اوضاع و احوال به خدا پناه می بریم

 

ادامه دارد

نویسنده : علی روحی

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 17:14 توسط علی |

عجب دنیایی است کسی به فکر انسانهایی نیست که روز ی قدرت و توانایی داشتند و با شور و شوق خاصی درگوشه این مرز و بوم صادقانه مشغول فعالیت و تلاش بودند و در اوج کوشش و مساعی سختی های زیادی متحمل می شدندولی هرگز نامید نمی شدند همچنان به فعالیت و تلاش خود ادامه می داند . اکنون دیگر همانند گذشته توانایی و نیروندارندالان دیگر خانه نشین شده اند دوران ناتوانی و خانه نشینی کوله باری از مشکلات و معضلات پیچیده حیات آنان را به مخاطره انداخته است دراین باره گفتنی های بیشماری وجود دارد بتدریج مطرح خواهد شد

علی روحی

+ نوشته شده در یکشنبه 11 آبان1393ساعت 10:42 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو پنجاه و دوم

 

دربالای تخته سياه يک مدرسه اين شعار نوشته شده است : درس دادنی نيست ، گرفتنی است.

نقل از صفحه 19 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

سه مدير مدرسه درباره موفقيت خودشان حرف می زدند : اولی گفت : بزرگترين افتخارمن اين است با کمکهای مردمی يک مدرسه ساخته ام ، دومی گفت : من هم در باره مديريت يک کتاب نوشته ام ، سومی گفت : من به دانش آموزی کمک کردم که باورکند که می تواند.

نقل از صفحه 23 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

اگربا شغل خود و با معلمان صميمی ووفادارباشيد آن ها نيز متقابلا با شماصميمی ووفادارخواهند بود.

نقل از صفحه 24 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

همه کارمی کنند ، کسی فکر می کند ، کسی آن را پردازش می کند وکسی به آن عمل می کند.

نقل از صفحه 30 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

مديرمدرسه ای شعارش اين بود : خودم ، خانواده ام ، مدرسه ام ، مديرديگری گفت : جامعه ام ، مدرسه ام ، خانواده ام ، خودم ، مديردوم خودش ، خانواده اش ، مدرسه اش ، و جامعه اش را نجات داده بود.

نقل از صفحه 33 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

امروزه ثابت شده است که نيمکره های مغز بطور متفاوت عمل می کنند به طور کلی نيمکره راست برای ايده پردازی است و نيمکره چپ برای عمل گرائی است ، مدير مدرسه ای موفق است که تمام مغز خود و دانش آموزانش را به کارگيرد.

نقل از صفحه 34 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

پرسيدم کدام مديرممکن است به جای درست کردن کار آن را خراب کند ؟ گفت : مديری که دانش اندکی دارد.

 

نقل از صفحه 55 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

 


تنظيم از علي روحي

 

+ نوشته شده در یکشنبه 20 مهر1393ساعت 16:37 توسط علی |

من یک پیمانکارساختمانی هستم , من هنر و استعداد عالی دارم , تجربه و تخصی خاصی دارم , آنچه من درک می کنم دیگران از فهم آن عاجزند , من دارای احساس و اندیشه عالی هستم و فقط به نفع مردم کارمی کنم و اصلاو ابدا به منافع شخصی خود حتی اندیشه هم نمی کنم چه رسد به عمل , از بهترین کارهایم این است که در محل پروژه  احداث ساختمانی خود به اندازه کل پیادرو بیست متری مصالح ساختمانی می ریزم و در عرض همان پیادرو در خیابان اتومبیل آخرین سیستم خودرا یعنی بیش از چهار پنج عدد پشت سرم هم پارک می کنم و تقریبابه طول 10کیلومتر و به عرض 40 متر مجموع خیابان را اشغال می کنم و این عمل از افتخارات بنده است و با این کار تمایل دارم به مردم عزیز خود خدمت نمایم راستی من عاشق خدمت کردن هستم و از دوران کودکی به ایجاد راه بندان و سد معبر علاقه زیادی داشتم و هم اکنون هم به ایجاد راه بندان و سد معبر در کنار پروژه های خود ادامه می دهم و این هم یک نوع خدمت کردن است کی به کی است هرکس درگوشه ای مشغول خدمات ارزنده است من هم دراین سنگرمشغول خدمت می باشم .

                                                                                         علی روحی

 

+ نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 16:46 توسط علی |

  نكته هاو انديشه ها بخش يكصدو پنجاه و يكم

 

روزی مدير مدرسه ای ، ناظر بازی فوتبال دانش آموزان بود که با شورو حال و هيجان خاصی بازی می کردند مدير دستورداد يکی از دروازه ها را بردارند ، بازی ديگر آن هياهورا نداشت مدير مدرسه به بچه ها روکرد و گفت : بازی فوتبال زمانی شيرين است که دروازه ای باشد و زندگی زمانی زيباست که هدفی وجود داشته باشد .

نقل از صفحه 2 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

درختان بزرگ ، از دانه های کوچک می رويند و مردان بزرگ ، در کلاس های کوچک پرورش می يابند.

نقل از صفحه 6 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

جامعه مثل واگن و مدرسه مثل لوکوموتيو قطاراست ، اين سرعت آموزشهای مدارس است که درنهايت سرعت حرکت يک جامعه را مشخص خواهد کرد.

نقل از صفحه 10 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

وقتی يک مدرسه می تواند بگويد کارکرده است که با افراد معمولی کاربزرگی انجام داده باشد.

نقل از صفحه11کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

ازمدير مدرسه ای پرسيدند: چه چيزی باعث حقيقت می شود ؟ اوگفت : به معلمان توجه کن تا آن ها نيز به دانش آموزان توجه کنند.

نقل از صفحه12کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

هدف هرمدرسه ای اين است:

ياد بدهد که شخص بخواهد

ياد بدهد که شخص بداند

کمک کند که شخص بتواند

کمک کند که شخص باورکند

کمک کند که شخص عمل نمايد

نقل از صفحه16کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383


 

تنظيم از علي روحي
 

+ نوشته شده در یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:26 توسط علی |

شكستن دلها آسان است ولي نشان هنرمندي نيست بدست آوردن دلها سخت است ولي نشان هنرمندي است
+ نوشته شده در یکشنبه 22 تیر1393ساعت 8:36 توسط علی |

 

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو پنجاهم

 

ثورو دريافته بود که با آسان کردن زندگی و تقليل دادن احتياجات خود به حداقل ، وپريشان نکردن خويش برای رسيدن به هوسها وآرزوهای زايد ، بهتر می تواند مزه شيرين زندگی را بچشد

 

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

چه بسيارچيزها است که بدون آنها زندگی برای من ميسر است ، از ميان مردانی که هرچه خواسته اند داشته اند ،بسيار کم اند کسانی که زندگی پرتر و ثروتمندتر از اين حکيمان داشته باشند .

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

خودخواهی ريشه بسياری از غصه هاست.

مابايد درزندگی خود انقلابی ايجاد کنيم ،تا چنان شود که به جای آنکه خودرا مرکز عالم هستی تصور کنيم ، فکر خودرا متوجه ديگران سازيم و به اين طريق محل واقعی خودرا به عنوان عضوی ا زخانواده و اجتماع وملت تشخيص دهيم .

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

اين کار نيست که مردمان را می کشد ، کار مايه سلامتی است ، هرگز نمی توانيد بردوش مردی بيش از آنچه يارای کشيدن دارد بار بگذاريد ، اين غصه است که مانند زنگ که تيغه شمشير را می خورد زندگی را می خورد و تباه می کند ، هروقت که به زندگی و دشواريهای آن بينديشد ، بی شک در معرض پريشانی و ناراحتی قرارخواهيد گرفت ، به اين طريق هرکسی کارخودرا خوب انجام دهد و آنچه را که زمان حال ممکن است به دست آورد ، بهترين طرز زندگی ممکن را برای خويش فراهم آورده است ، اگروقت خودرا بيهوده بگذرانيم و کار ثمر بخشی انجام ندهيم ، در را برای وارد شدن غم و غصه باز گذاشته ايم بجای لعنت کردن برتاريکی ، بهتر آن است که شمعی روشن کنيد .

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در چهارشنبه 7 خرداد1393ساعت 8:18 توسط علی |

 

 

 

مردمان پيوسته درهرچه می کنند و هستند ، محيط و اوضاع و احوال را مقصر می شمارند من به اوضاع و احوال معتقد نيستم ، کسانی که در اين جهان به جائی رسيده اند آن کسانند که به جستجوی اوضاع و احوالی که خواستار آنند برمی خيزند و اگر نيايند خود آنهارا می سازند ، ارزش کلمات در روابط بشری ، پنج کلمه بسيار مهم : من به شما افتخارمی کنم ، سه کلمه بسيار مهم : عقيده شما چيست ؟ سه کلمه بسيار مهم : اگر شما بپسنديد ، دوکلمه بسيار مهم : تشکر می کنم ، کم اهميت ترين کلمه : من ، من سخت به اين مطلب عقيده مندم که آدمی بايد هرچه دلش می خواهد بکند ، همين امر که شما ازکاری خوشتان می آيد دليل کافی است ، برای اينکه آن کارا بکنيد ، البته مقصودم اين نيست که شخص بی بندبار و خودپسند و خودپرست باشد ، و هرکار غلطی که دلخواه اوست انجام دهد ، غرضم آن است که آدمی چنان زندگی کند که از زندگی بيشتر لذت ببرد و به او خوش بگذرد ، زندگی به نظر من هنری است و هنر بسيار مهم و ارزنده ای است ، با وجود اين بسيار کسان از ورزيدن هنر زندگی غافل وجاهلند ، زندگی با کج انديشی و تاريک بينی سازگار نيست ، هرکس بخواهد می تواند خودرا از اين تاريک بينی برهاند و زندگی با سروری را آغاز کند .

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

مرد موفق واقعی کسی است که آنچه را دوست دارد انجام دهد ، نه تنها خوشبختر خواهد بود بلکه احتمال آن هست که زياد تر عمر کند.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

آن گونه که من دريافته ام ، برای موفقيت شما درشغل سه عامل اساسی وجوددارد : نخست شايستگی شما برای انجام آن شغل است دوم قابليت شماست در اينکه درکاری که برعهده می گيريد چنانکه لازم است باديگران راه بيائيد ، سوم ميل واقعی شما به انجام آن کار.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

هيجان آن حالت فکری است که با تغيير مشهودی دربدن همراه است.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

خوشبختی يعنی : من حال خود و انديشه خودرا تا آنجا که ممکن است شاد و مطبوع و شکفته نگاه خواهم داشت.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی


تنظيم ازعلي روحي

+ نوشته شده در سه شنبه 9 اردیبهشت1393ساعت 10:14 توسط علی |

انصراف از دريافت يارانه به نفع چه كسي است آيادولت واقعا براي اجراي طرح يارانه برنامه اي دارد مبلغ ناچيز يارانه دريافتي مشكل خاصي را حل نمي كند ولي واقعيت چيز ديگري است راستي مسئولين  محترم دراجراي وعده ها و شعارهاي ارائه شده در تبليغات انتخاباتي صداقت دارند يا موضوع خاصي وجوددارد  متاسفانه گذشته و حال براي مردم چندان رضايت بخش نيست . نمي دانم چرا دولت محترم مردم را به انصراف از دريافت يارانه تشويق و ترغيب مي نمايد راستي با انصراف مردم از دريافت مبلغ ناچيز يارانه تمام مشكلات مردم و دولت محترم حل مي گردد اگر چنين است همه مردم انصراف خودرا اعلام مي دارند لطفا اندكي در عملكرد دولت ها( مخصوصا بدنه دولتها) تامل فرمائيد ريخت و پاشهائي كه دردرون تشكيلات دولت ها روي مي دهد هزينه جلسه ها و كنفرانسها كه دراينگونه جلسات نفعي براي مردم ندارد عده اي مديران مياني جمع مي شوند و ازبهترين امكانات بهره مي گيرندو يا ساير موارد كه امكان ذكرش مقدور نمي باشد اگر سيستم مديريتي دولتهااصلاح شود ديگر نيازي به يارانه ها نيست .

 

 

 

 

+ نوشته شده در شنبه 23 فروردین1393ساعت 7:58 توسط علی |

پيشنهادات لازم برای بهتر و شيرين زندگی کردن:

اين فکر را از سر به در کنيد که پيوسته مترصد صدای خارجی در موتور خود باشيد ، هميشه در بند آن نباشيد که احساسات خودرا تجزيه و تحليل کنيد و دنبال يک مايه پريشانی بگرديد.

اين را بياموزيد که کارکردن را دوست داشته باشيد برای اينکه جائی در اين جهان داشته باشيد ، ناچار از ان هستيد که کارکنيد ، يکی از چيزها که با آموختن محبت کار از شرش خلاص می شوئيد، کشيدگی و ناراحتی حاصل از کاراست ، و اين کشيدگی مخصوص کسانی است که کار را همچون بلائی تصور می کنند که بايد خودرا از چنگ آن رهائی بخشند.

يک سرگرمی برای خود درست کنيد ، سرگرمی مهمترين عاملی است که شمارا از کشيدگی و انقباض حاصل از کار خلاص می کند ، در ظرف مدت روز که پيوسته شتاب داريد و غصه می خوريد مدت 30ثانيه راحت کنيد و به فکر آن کارها و سرگرمی ها بيفتيد که در زيرزمين خانه خود با آنها مشغول می شوئيد يا در انديشه آن طرح اجتماعی بيفتيد که به آن علاقه داريد يا آن گردش دسته جمعی را به خاطر بياوريد که آخر هفته گذشته درآن شرکت کرده بوديد

اين را بياموزيد که مردم را دوست داشته باشيد ، کينه و دشمنی اثرات بدنی شومی دارد

اين را بياموزيد که اگر دروضعی هستيد که تغيير آن برای شما امکان پذير نيست به آن راضی باشيد.

بياموزيد که بلا و مصيبت را بپذيريد در اين زندگی ناچار با مصيبتهائی روبرو می شوئيد نگذاريد که مصيبت شمارا خرد کند.

اين را بياموزيد که هميشه از چيزهای خوب صحبت کنيد هرگز از چيزهای مبتذل سخن نگوئيد ، گرچه چنين کردن را دوست داشته باشيد ، با مدان که به زن يا شوهر خود می نگريد ، به او بگوئيد که امروز چه قيافه خوبی داری ولو اينکه چنين نبوده باشد ، اين کار سبب آن است که وی خودرا بهتر احساس کند و خودشما نيز احساس بهتری خواهيد کرد.

اين را بياموزيد که باقطيعت با دشواری ها خود روبرو شوئيد ، بدترين چيز آن است که آدمی دشواری و گرفتاری داشته باشد وپيوسته آن را درذهن خود نگاه دارد ، اگر مشکلی داريد تصميم بگيريد که باآن چه کنيد و سپس از فکرکردن در باره آن خودداری کنيد.

نقل از کتاب روانشناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه  وحيد مازندرانی

تنظيم ازعلي روحي

+ نوشته شده در شنبه 9 فروردین1393ساعت 11:54 توسط علی |

مطالب قدیمی‌تر